Lahankoski ja MyllyViljely on luomuaLahanportin AsuntoalueLinkkejä

Voimalaitos

Uusi voimala, joka valmistui pohjapatoja lukuun ottamatta marraskuussa 2010 otettiin käyttöön huhtikuussa 2011.

Faktaa voimalasta: Putouskorkeus on n. 10 metriä ja maksimi teho 535 kW. Vuotuinen sähköntuotanto on runsaat 2000 MWh eli noin sadan sähkölämmitteisen omakotitalon vuosikulutus. Maksimi virtaama turpiinille on 6 m3/s. Kun virtaama on alle 1,2 m3/s. turpiini ei ole käytössä ja vettä ei virtaa putken läpi. Ohijuoksutus on aina vähintään 0,2 m3/s. Turpiini käy täydellä teholla keskimäärin 3 kk./v. ja osateholla 6 kk./v. Turpiini, joka sijaitsee myllyn alapuolella kallion sisälle, entisen voimalan purku-uomaan louhitussa hallissa, on ns. täyskaplan tyyppiä. Sähkö siirretään maakaapelia pitkin lähellä patoa olevaan 20 kV:n sähkölinjaan, josta se menee valtakunnan verkkoon. Uuden padon keskellä on myös kalaporrasvaraus.